Ανοιχτή επιστολή στον Υφυπουργό Πολιτισμού κ. Νικόλα Γιατρομανωλάκη

σχετικά με την εργασιακή και ασφαλιστική μεταρρύθμιση στον Πολιτισμό