ΕΠΙΚΑΙΡΟ! Ζήτω η 28η Οκτωβρίου

Από το Αρχείο του Δήμου Κηφισιάς