Παρουσίαση βιβλίου “Γενεύη, ιστορία χωρίς όνομα” Στέφανος Δάνδολος