” Όταν ήμασταν φοιτητές, ο Μιχαήλ δεν είχε ούτε παλτό να φορέσει “